Skladby DIFUZNĚ OTEVŘENÉ

Difúzně otevřené konstrukce, do určité míry, umožňují prostup vodní páry formou difuze. Obvodová stěna a zateplená střecha proto mají skladbu navrženou bez parotěsné vrstvy.

Stěna a střešní plášť absorbují a odvádí přebytečné množství vodní páry z interiéru do exteriéru a naopak. Výhodou je určitá autoregulace vlhkosti vnitřního prostředí a difúzně otevřené skladby tím napomáhají ke zlepšení komfortu vnitřního prostředí dřevostaveb.

Dalšími výhodami jsou:

 • regenerační schopnost konstrukce
  Konstrukce je schopna zbavit se nadbytečné vlhkosti způsobené mimořádnou událostí.
 • akumulační schopnost
  Minerální izolace brání rychlému přehřátí interiéru v letním období. Teplo naakumulované v izolaci, díky její vyšší objemové hmotnosti, proniká do interiéru se zpožděním (fázový posun).
 • zvukově izolační schopnost
  Konstrukce dosahuje lepších hodnot akustického útlumu.

Nevýhody:

 • vyšší pořizovací cena oproti standardní difúzně uzavřené skladbě


Obvodová stěna Příčky, nosné i nenosné Podlaha (přízemí) Stropní konstrukce Střešní konstrukce (zateplená střecha)

Ať již se rozhodnete pro difúzně uzavřené nebo otevřené skladby, platí pro oba systémy požadavek na bezvadné provedení vzduchotěsné (parotěsné) vrstvy. Vzduchotěsnost je zásadní kvůli zachování užitných vlastností (zejména tepelně izolačních vlastností a dlouhé životnosti). Tyto vlastnosti by byly pronikáním proudícího vzduchu do konstrukce degradovány. Společnost Bajulus dbá na dokonalé provedení vzduchotěsné vrstvy, kterou u každého domu ověřuje nezávislým blowerdoor testem.

Konstrukční systém, ať už difúzně otevřený nebo uzavřený, nemá souvislost s výměnou vzduchu a nenahrazuje větrání v místnostech.

Obvodová stěna

OBVODOVA STENA DIF OTEVRENA

Skladba obvodová stěna – difúzně otevřená

 • kontaktní zateplovací systém (minerální vata tl. 120 mm)
 • RIGISTABIL tl. 15,0 mm
 • nosná sloupková konstrukce vyplněná tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 140 mm
 • parobrzdná fólie
 • konstrukce instalační předstěny tl. 60 mm
 • RIGISTABIL tl. 15,0 mm
 • modřínový práh
 • součinitel prostupu tepla....

Příčky, nosné i nenosné

KONSTRUKCE PRICKY

Nosná i nenosná vnitřní stěna - příčka

 • RIGISTABIL tl. 15 mm (chráněná místnost 2 x 15,0 mm)
 • nosná sloupková konstrukce tl. 100 mm (140 mm), vyplněná akustickou izolací tl. 90-100 mm (140 mm)
 • RIGISTABIL tl. 15 mm
 • modřínový práh

Podlaha (přízemí)

Podlaha prizemiPodlahová konstrukce

 • konstrukce čisté podlahy tl. 10-15 mm
 • cementový litý potěr tl. 50 mm
 • PE fólie s přelepenými spoji
 • tepelná izolace (podlahový EPS) tl. 150 mm
 • hydroizolace
 • podkladový beton tl. 100 mm vyztužený
 • strojně hutněné kamenivo
 • rostlý terén
 • svislá část základů a sokl zateplený extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm
 • součinitel prostupu tepla celé konstrukce, se započítáním vlivu zeminy: ud = 0,18 W.m-2.K-1

Stropní konstrukce

PODHLED PODKROVI DIF OTEVRENA

Stropní konstrukce (podhled) podkroví – difúzně otevřená

 • odvětrávaná mezera + pochůzí podlaha z OSB 3 tl. 22 m
 • kleštiny vyplněné tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 180 mm
 • rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 100 mm
 • parobrzdná fólie
 • dřevěný rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 60 mm
 • RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • součinitel prostupu ....

 

PODHLED VAZNIK DIFUZNE OTEVRENA

Stropní konstrukce (podhled) vazníkový krov – difúzně otevřená

 

 • foukaná vločka (celulózová tepelná izolace ISOCELL) tl. 300 mm spodní pás příhradového vazníku
 • parobrzdná fólie
 • dřevěný rošt tl. 40 mm
 • RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • součinitel prostupu tepla...

STROPNI KONSTRUKCE MEZI PODLAZIMIStropní konstrukce - mezi podlažími

 • konstrukce čisté podlahy tl. 10 mm
 • cementový litý potěr tl. 50 mm
 • PE fólie s přelepenými spoji
 • kročejová izolace tl. 40 mm
 • OSB 3  tl. 22 mm
 • stropní trámy tl. 220 mm vyplněné akustickou izolací tl. 100 mm
 • dřevěný rošt tl. 40 mm (R-CD profil)
 • RIGISTABIL tl. 12,5 mm

Střešní konstrukce (zateplená střecha)

ZATEPLENA STRECHA DIFUZNE OTEVRENA

Střešní konstrukce zateplená – difúzně otevřená

 • betonová skládaná krytina
 • latě
 • kontralatě
 • difúzní kontaktní fólie
 • krov vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 180 mm
 • rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 100 mm
 • parobrzdná fólie
 • dřevěný rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 60 mm
 • RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • součinitel prostupu tepla...

Kontaktujte nás

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně konstrukcí, financování Vaší stavby, nebo i dřevostaveb obecně, zeptejte se nás. Jsme odborníci v oboru.

Telefon: +420 515 539 334
E-mail: info@bajulus.cz
Elektronický dotaz: bajulus.cz/kontakt
Poptávka: bajulus.cz/drevostavba-na-miru