Stavba a energie

Při volbě technologického zázemí rodinného domu se snažíme dosáhnout ideálního poměru mezi vloženými prostředky a návratností investic, samozřejmě při splnění současných zákonných požadavků a požadavků budoucího uživatele stavby.

Vytápění a ohřev TUV

Vytápění našich domů je řešeno jako podlahové el. topnými kabely Fénix (kabely instalovány v cementovém potěru tl. 50 mm). Regulace samostatnými programovatelnými termostaty s dotykovým displejem Fénix TFT - každý topný okruh. Ohřev teplé užitkové vody (TUV) je zajištěn zásobníkovým ohřívačem s tepelným čerpadlem. Tento systém je navíc  doplněný o instalaci komínu s krbovými kamny s externím přívodem spalovacího vzduchu. Toto vše je součástí standardní dodávky domu - tedy v ceně domu.

Vzhledem k opravdu nízkým tepelným ztrátám, domy z našeho katalogu mají tepelnou ztrátu od 2,5 - 5 kW (podle velikosti domu), jsou roční náklady na ohřev teplé vody vyšší než náklady na samotné vytápění rodinného domu. Pro čtyřčlenou rodinu se  náklady na ohřev vody pohybují průměrně kolem částky 12.000,- Kč/rok. Oproti tomu vytápění se u našich domů pohybuje kolem  7-10.000,- Kč/rok (při vytápění jen podlahovým topení, bez započítání vlivu topení krbovými kamny). Proto je volba ohřívače TUV s tepelným čerpadlem logickou volbou s krátkou návratností investice. Tento ohřívač Vám totiž sníží náklady na ohřev vody 3,4x tj. na částku 3.500,- kč/rok, což je roční úspora 8.500,- kč. Oproti konvenčnímu ohřevu TUV je pořizovací cena ohřívače s čerpadlem vyšší o cca 30.000,- Kč. Investice se tak zaplatí za 3,5 roku což je zajímavé číslo.

Pro někoho může být překvapivé, že v podstatě nejméně vhodným vytápěním, resp. nejméně úsporným, je teplovodní vytápění s elektrokotlem. Je to dáno nižší účinnosti celého systému (ztráty v systému a ztráty v přeměně elektřiny na teplo), navíc stejně neodpadá nutnost ohřevu TUV v samostatném zásobníku (el. bojler).

Kondenzační plynový kotel, který zároveň ohřívá teplou užitkovou vodu, je tak určitě vhodnější. Kvůli nízkým tepelným ztrátám našich domů, je však třeba zvolit kotel s velkým rozsahem výkonu začínající na opravdu nízké hodnotě, ideálně od 1,0 KW, aby nedocházelo k cyklování kotle a tím snížení účinnosti a životnosti kotle. V současné době je však jejich nabídka na trhu omezená a jejich pořizovací cena je minimálně dvojnásobná oproti běžnému kondenzačnímu kotli. To vše, s náklady na přípojku,rozvody podlahového topení, pravidelných revizních poplatků (dáno ze zákona), prodlužuje návratnost investice až k době hraničící s životností celého systému a to už  zajímavé určitě není.

Je tedy zřejmé, že to co platí pro velký dům z dob nedávno minulých při vytápění elektřinou, rozhodně neplatí pro moderní a správně postavenou dřevostavbu a nelze je proto srovnávat.

U nás je při rozhodování o jiném způsobu vytápění domu se zákazníkem zhodnocen poměr mezi spotřebou domu, investicí do technologie, reálné návratnosti a komfortu užívání. Výsledkem je pak volba optimálního systému ke spokojenosti klienta.

Výměna vzduchu – větrání nebo rekuperace?

Jakákoliv dnešní novostavba, ať již tradiční zděná nebo dřevostavba, musí splňovat základní požadavek na vzduchotěsnost konstrukcí, který zaručuje energetické úspory. U nízkoenergetických a pasivních staveb je to dokonce nutnost ověřována měřením Blowerdoor testem. U dřevostaveb jde tento požadavek ruku v ruce s požadavkem na životnost stavby (stejně jako u podkroví zděných staveb, které jsou vlastně dřevostavbou). Zároveň však musí být zajištěno větrání místností. Nedostatečným větráním se nejen zvedá podíl vlhkosti ve vzduchu v interiéru (měl by se optimálne pohybovat kolem hodnoty 50%), který se v zimním období projevuje tvorbou kondenzátu na ochlazovaných plochách (stékající kondenzát na sklech oken - živná půda pro plísně), ale opomíjené je zvyšování koncentrací CO2 (bolesti hlavy,  únava, špatné spaní).

Vzduchotěsnost, jak již název napovídá, je tak v rozporu s požadavkem na zdravé prostředí, tedy výměnu vzduchu. To lze zajistit jen dostatečným větráním, ať již umělým nebo přirozeným. Větráním však dochází k tepelným ztrátám v unikajícím ohřátém vzduchu. Standardní přirozené větrání okny by tak mělo být intenzivní a krátkodobé, kdy dojde k výměně vzduchu, ale vnitřní konstrukce se neochladí.

Účinné větrání bez zbytečných tepelných ztrát může zajistit jen systém výměny vzduchu se zpětným získáváním tepla ze vzduchu odpadního - tedy rekuperace. Tzn. rozvody vzduchotechniky a centrální jednotka. S tím je nutno počítat již v samotném návrhu konstrukce domu (rozvody je třeba někde schovat). Účinnost celého systému se reálně pohybuje kolem 75 % (účinnost výměníku 90 %).

V současné nabídce lze najít polovičatá, sofistikovaně se tvářící řešení výměny vzduchu, s „inteligentním systémem řízení", byť se jedná o ventilátor vytvářející v budově přetlak nebo podtlak řízený jednoduchým čidlem CO2 nebo vlhkostím čidlem a tím zajišťuje "řízenou" výměnu vzduchu. Neeliminuje však tepelnou ztrátu takto vzniklou, navíc jeho provoz spotřebovává energii. Tento systém je tak nevhodný pro nízkoenergetické a pasivní stavby a nelze jej použít.

Větrání s rekuperací zajistí komfort vnitřního prostředí bez zbytečných tepelných ztrát. také je vhodný pro alergiky (pylové filtry na vstupu venkovního vzduchu do jednotky). Jsme vyškoleni na projektování a realizaci vzduchotechnický rozvodů a rekuperačních jednotek firmy Zehnder.

Kontaktujte nás

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně konstrukcí, financování Vaší stavby, nebo i dřevostaveb obecně, zeptejte se nás. Jsme odborníci v oboru.

Telefon: +420 515 539 334
E-mail: info@bajulus.cz
Elektronický dotaz: bajulus.cz/kontakt
Poptávka: bajulus.cz/drevostavba-na-miru