Skladby konstrukcí dřevostaveb

Skladby STANDARD jsou výchozí konstrukcí našich domů. Jedná se o tzv. difúzně uzavřené konstrukce, s parotěsnou vrstvou zabraňující vnikání vodních par do obvodové konstrukce. Provedení této vrstvy je kontrolováno blowerdoor testem u každé realizace. Se skladbou Standard tak dostane náš zákazník kvalitně postavený dům.

Skladba STANDARD tak přináší:

 • vysokou tuhost, tvrdost, pevnost a odolnost tj. zlepšené mechanické vlastnosti
 • dobré zvukově izolační vlastnosti
 • vyšší požární odolnost (odolnost proti ohni)
 • vyšší odolnost proti vlhkosti
 • nižší cenu

 Obvodová stěna Příčky, nosné i nenosné Podlaha (přízemí) Stropní konstrukce Střešní konstrukce (zateplená střecha)

 

Obvodová stěna

OBVODOVA STENA DIF UZAVRENA

Skladba obvodová stěna – standard

 • kontaktní zateplení, tloušťka izolantu 100 mm (fasádní polystyren)
 • RIGISTABIL tl. 15,0 mm
 • nosná sloupková konstrukce vyplněná tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 140 mm
 • parotěsná fólie 180g
 • konstrukce instalační předstěny tl. 60 mm
 • RIGISTABIL tl. 15,0 mm
 • modřínový práh
 • součinitel prostupu tepla ud = 0,16 W.m-2.K-1

Příčky, nosné i nenosné

KONSTRUKCE PRICKY

Nosná i nenosná vnitřní stěna - příčka

 • RIGISTABIL tl. 15 mm
 • nosná sloupková konstrukce tl. 100 mm (140 mm), vyplněná akustickou izolací tl. 90-100 mm (140 mm)
 • RIGISTABIL tl. 15 mm
 • modřínový práh

Podlaha (přízemí)

Podlaha prizemi

Podlahová konstrukce - standard

 • konstrukce čisté podlahy tl. 10-15 mm
 • cementový litý potěr tl. 50 mm
 • PE fólie s přelepenými spoji
 • tepelná izolace (podlahový EPS) tl. 150 mm
 • hydroizolace
 • podkladový beton tl. 120 mm vyztužený
 • strojně hutněné kamenivo
 • rostlý terén
 • svislá část základů a sokl zateplený extrudovaným polystyrenem (XPS) tl. 80 mm
 • součinitel prostupu tepla celé konstrukce, se započítáním vlivu zeminy: ud = 0,18 W.m-2.K-1

Stropní konstrukce

PODHLED PODKROVI DIF UZAVRENA

Stropní konstrukce (podhled) podkroví – standard

 • OSB 3  tl. 22 m
 • kleštiny vyplněné tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 180 mm
 • rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna)tl. 100 mm
 • parotěsná fólie 180g
 • dřevěný rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 60 mm
 • RIGISTABIL tl. 12,5 mm s dvojnásobným nátěrem
 • součinitel prostupu tepla ud = 0,12 W.m-2.K-1

PODHLED VAZNIK DIFUZNE UZAVRENA

Stropní konstrukce (podhled) vazníkový krov – standard

 

 • foukaná vločka (tepelná izolace) tl. 300 mm spodní pás příhradového vazníku
 • parotěsná fólie
 • dřevěný rošt tl. 40 mm (R-CD profily)
 • RIGISTABIL tl. 12,5
 • součinitel prostupu tepla ud = 0,13 W.m-2.K-1

STROPNI KONSTRUKCE MEZI PODLAZIMIStropní konstrukce - mezi podlažími - standard

 • konstrukce čisté podlahy tl. 10 mm
 • cementový litý potěr tl. 50 mm
 • PE fólie s přelepenými spoji
 • kročejová izolace tl. 40 mm
 • OSB 3  tl. 22 mm
 • stropní trámy tl. 220 mm vyplněné akustickou izolací tl. 100 mm
 • dřevěný rošt tl. 40 mm (R-CD profily)
 • RIGISTABIL tl. 12,5 mm

Střešní konstrukce (zateplená střecha)

ZATEPLENA STRECHA DIFUZNE UZAVRENA

Střešní konstrukce zateplená – standard

 • betonová skládaná krytina
 • latě
 • kontralatě vč. těsnící pásky pod kontralatě
 • difúzní kontaktní fólie s přelepenými spoji
 • krov vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 180 mm
 • rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 100 mm
 • parotěsná fólie 180g
 • dřevěný rošt vyplněný tepelnou izolací (čedičová vlna) tl. 60 mm
 • RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • součinitel prostupu tepla ud = 0,12 W.m-2.K-1

Kontaktujte nás

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně konstrukcí, financování Vaší stavby, nebo i dřevostaveb obecně, zeptejte se nás. Jsme odborníci v oboru.

Telefon: +420 515 539 334
E-mail: info@bajulus.cz
Elektronický dotaz: bajulus.cz/kontakt
Poptávka: bajulus.cz/drevostavba-na-miru